HU EN DE

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELŐ ADATAI:

Név: Mondano Kft.
Székhely: 1223 Budapest, Kőmáli u. 8.
Adószám: 14409165-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-902547
E-mail: info@mondano.hu

1. A tájékoztató célja

A tájékoztató célja, hogy rögzítse a Mondano Kft. által alkalmazott adatkezelési elveket, illetve a Mondano Kft. felhasználói által megadott személyes adatok kezelésének elveit tartalmazza.
A Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor a Mondano Kft. figyelembe vette az Európai Parlament és a Tanács 2016/679-es Általános Adatvédelmi Rendeletét (GDPR), illetve az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit.
Jelen dokumentum hatálya nem terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, amelyek az adatkezelőn kívüli, harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz kapcsolódnak.

2. A kezelt személyes adatok

A felhasználó döntése alapján az adatkezelő a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, e-mail cím.

3. Az adatkezelő által kezelt további adatok

Az adatkezelő a gördülékenyebb kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén ún. cookie-t helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása, személyre szabott szolgáltatások biztosítása, a felhasználói élmény növelése. A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az oldal működése nem teljes értékű.

4. Az adatkezelés célja

Az adatkezelő által folytatott adatkezelés célja az online tartalomszolgáltatás, a felhasználóval való kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési illetve marketing célú megkeresés, egyedi esetekben nyereményjátékok szervezése, lebonyolítása, a nyertesek kiértesítése és részükre a nyeremény biztosítása.
Az adatkezelésre a felhasználók önkéntes, előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. A felhasználó jogosult az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor visszavonni.
A felhasználó szavatolja, hogy a weboldal szolgáltatásainak igénybevétele során általa más természetes személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását jogszerűen beszerezte. A felhasználó által feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség a felhasználót terheli.
A felhasználó e-mail címe megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást.

5. Az adatkezelés elvei

A szolgáltatások igénybevételéhez elengedhetetlenül szükséges személyes adatokat az adatkezelő az érintett felhasználó hozzájárulása alapján, és kizárólag célhoz kötötten használja fel. Az adatkezelő a személyes adatokat csak a jelen tájékoztatóban, ill. a vonatkozó jogszabályokban meghatározott célból kezeli.
Az adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.
Az adatkezelő az általa kezelt adatokat a tájékoztatóban meghatározott adatfeldolgozókon kívül harmadik félnek nem adják át.
Az adatkezelő statisztikák készítésének céljából a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a felhasználók regisztrációkor megadott adataival.
Az adatkezelő gondoskodik az általa kezelt adatok biztonságáról és megtesz minden intézkedést, amelyek biztosítják, hogy a kezelt adatok védettek legyenek, megakadályozza jogosulatlan hozzáférésüket és felhasználásukat.

6. Az adatkezelés időtartama

A felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a felhasználó a szolgáltatásról az adott e-mail címmel le nem iratkozik, vagy egyébként nem kéri adatai törlését. Ez esetben az adatok az adatkezelő rendszereiből törlődnek.
A rendszer működése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő, adatok a generálódásuktól számítva a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. Ezen adatok a felhasználók egyéb személyes adataival össze nem kapcsolhatók.

7. A felhasználó jogai

A felhasználó adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást. A levélben küldött tájékoztatás kérést az adatkezelő akkor tekinti hitelesnek, ha a megküldött kérelem alapján a felhasználó egyértelműen beazonosítható, vagyis a kérés a felhasználó regisztrált e-mail címéről érkezik.
A tájékoztatáskérés kiterjedhet a felhasználó adatkezelő által kezelt adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg felhasználó adatait.
A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak helyesbítését vagy módosítását, illetve kiegészítését. A korábban a felhasználó által törölt adatok később nem állíthatóak helyre.
A felhasználó kérheti az adatkezelők által kezelt adatainak törlését. Az adatkezelő az adatfeldolgozó rendszerén keresztül küldött hírlevelei az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén az adatfeldolgozó a hírlevél adatbázisában a felhasználó személyes adatait törli.

8. Adatfeldolgozás

Az adatkezelő a jelen tájékoztatóban fentebb nevesített adatfeldolgozó szolgáltatásait veszi igénybe.
Az adatfeldolgozó az általa kezelt vagy feldolgozott adatokat a GDPR által előírt rendelkezésekkel összhangban rögzíti és kezeli.

9. Adattovábbítás lehetősége

Az adatkezelők jogosultak és kötelesek minden olyan rendelkezésére álló személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyek továbbítására őket jogszabály kötelezi. Ilyen adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt az adatkezelő nem tehető felelőssé.

10. Az adatkezelési tájékoztató módosítása

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. A felhasználó következő belépéssel elfogadja a tájékoztató mindenkor hatályos rendelkezéseit, ezen túlmenően az egyes felhasználók beleegyezésének kikérésére nincs szükség.

11. Jogérvényesítési lehetőségek

Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel kapcsolatban kereshető az info@mondano.hu e-mail címen.
A felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (ugyfelszolgalat@naih.hu, www.naih.hu) fordulhat.
Budapest, 2018. október


Webhelyünkön sütiket használunk, melynek célja, hogy teljesebb körű szolgáltatást nyújtsunk látogatóink részére.


COOKIE KEZELÉSI SZABÁLYZAT

MI AZ A COOKIE?

A cookie a webhely szervere által az Ön számítógépén vagy mobileszközén tárolt egyszerű szöveges fájl. A cookie lekérésére és tartalmának olvasására csak a cookie-t létrehozó szerver képes.
Az egyes cookie-k kizárólag az adott webböngészőben érvényesek. Különböző névtelen információkat tartalmaznak, például egy egyedi azonosítót, a webhely nevét és néhány számot. Lehetővé teszik, hogy a webhely megjegyezzen bizonyos információkat, például az Ön személyes beállításait.
A cookie-kat elhelyezheti az éppen látogatott webhely (ezek az ún. saját vagy belső cookie-k), vagy olyan egyéb webhelyek is, amelyek az éppen megtekintett oldalon tartalmakat futtatnak (külső cookie-k).

COOKIE-K ENGEDÉLYEZÉSE/LETILTÁSA

Webhelyünk használatával Ön beleegyezik abba, hogy cookie-kat használjunk és tároljunk eszközén. A webhelyeket cookie-k nélkül is megtekintheti, így azonban az elérhető szolgáltatások száma csökken.
A böngészőben beállíthatja a cookie-k elutasítását is, amivel megakadályozhatja, hogy a szerverek cookie-kat mentsenek az eszközre. Vegye figyelembe, hogy a legtöbb böngésző alapértelmezett beállítás szerint engedélyezi a cookie-kat.
Az eszközön tárolt cookie-k ugyanakkor bármikor törölhetők. Ennek módjáról a böngésző vagy az eszköz kézikönyvében olvashat.